Gặp mặt & Chia tay đồng chí Nguyễn Thị Hảo về nghỉ hưu

 

 

Chủ Tịch Công Đoàn tuyên bố lý do

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Anh- Hiệu Trưởng phát biểu ý kiến

 

Đồng chí Nguyễn Đình Hiểu- đại diện Công Đoàn tặng quà

 

Hiệu Trưởng tặng quà lưu niệm

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh- tổ trưởng tổ 2+3 tặng quà lưu niệm

 

Đ/c Nguyễn Thị Hảo phát biểu cảm tưởng

Tác giả: Thu Thủy